איכות המתקנים

הוגנות והתאמת חבילה ללקוח – צרכים ועלות:                                                             mati

 • התאמת פתרונות חנייה לצרכי הלקוח.
 • מחיר הוגן להחזרת ההשקעה בזמן מינימלי.
 • עלות תפעולית מינימלית.

בטיחות ובטחון:

 • עמידה בתקנים הישראליים ת"י 5437 (להוסיף סמל מכון התקנים).
 • עמידה בתקני הבטיחות הגרמניים 3581 VDI 4466 VDI.
 • תקן אירופאי EN14010.
 • מכשירים בטיחותיים למניעת תקלות ופגיעה ביצורים חיים ובני אדם.
 • ביטחון כנגד גניבה ופגיעה ברכב.

פשטות תפעולית ואמינות לאורך זמן:

 • עלויות אחזקה וטיפול נמוכות.
 • מכשירי הפעלה ובקרה ידידותיים למשתמשים.
 • אמינות מערכת גבוהה במיוחד.
 • אחריות על המתקנים.
 • הכשרה, הדרכה והתאמה שימוש לעובדים קבועים.
 • התאמה וסימון ללקוחות מזדמנים.

ניצולי מרחב חנייה באופן אופטימלי:

 • מינימום ניצול להכפלת חנייה ועד פי 5 מקומות חנייה נוספים.
 • שימוש חנייה בעומק ובשטחים לא מנוצלים (שלושה ממדים).
 • התאמה תצורה תפעולית לניצול מקסימלי של מקומות חנייה.

סביבה ירוקה:

 • הפחת מזהמים וחיסכון בזמן לחיפוש מקומות חנייה.
 • שימוש נמוך בחשמל להפעלת החניון וללא צורך בתאורה ואיוורור.
 • התקנה מהירה וללא הכנה מיוחדת (תלווי סוג המתקן 5-10 ימי פעילות).
 • שקט סביבתי.
 • עומד בתקן הרעש.