מתקן "דולב" (כוורת)

מערכת אוטומטית לאחסון הרכב בכוורת חניה.
לאחר הכנסת הרכב ומיקומי על ידי חיישנים המערכת מנווטת את הרכב למקום החניה ללא עזרת יד אדם.

המערכת מורכבת ממספר מערכות חכמות:
מעלית חניה- מעלית לשינוע הרכבים בין מפלסי החניה השונים
משנע חניה- "טרוורסר" משטח שינוע הקולט ממעלית החניה את הרכבים ומנייד אותם לתאי החניה
משטח סיבוב- אופציונלי
חופה מתרוממת- חופה סמויה מתרוממת במפלס הקרקע להוצאת/ קבלת הרכבים.

 

 אוטופארק18