מסלולי רכישה ושיטות מימון

"הכול כלול"

הצורך לפתרון חנייה במרחב הפעילות של הלקוח מערים לעיתים קשיים בשל חוסר בזמן ובידע לטיפול ולקידום פתרון החנייה. רגולציית הרשויות, זכויות בנייה, בעלות על הקרקע או הנכס הינם חלק ממורכבות הביצוע והקמת המתקן.

חברת אוטופארק רואה את תפקידה כמובילת הפתרון מרגע ההחלטה על הקמת מתקן החנייה. אנו נאפיין ונתאים את הפתרון המיטבי לצורך העסקי, נוביל את הפעילות מול הרשויות ונתגבר על כל קושי רגולטיבי.

קיימת אפשרות למסלולי רכישה/שימוש שונים הכוללים: קנייה והקמה, השכרה חלקית או מלאה ועוד.

אנו מציעים סיוע מימוני בלווי בנקים וחברות ליסינג לצורך הקמת המתקנים.

 

masloli recisa