אוטומטי

מערכת אוטומטית לאחסון הרכב בכוורת חניה.
לאחר הכנסת הרכב ומיקומי על ידי חיישנים המערכת מנווטת את הרכב למקום החניה ללא עזרת יד אדם.

המערכת מורכבת ממספר מערכות חכמות:
מעלית חניה- מעלית לשינוע הרכבים בין מפלסי החניה השונים
משנע חניה- "טרוורסר" משטח שינוע הקולט ממעלית החניה את הרכבים ומנייד אותם לתאי החניה
משטח סיבוב- אופציונלי
חופה מתרוממת- חופה סמויה מתרוממת במפלס הקרקע להוצאת/ קבלת הרכבים.