אורן

מתקן חניה חצי-אוטומטי – פתרונות חניה מתקדמים

מערכת חניה מכאנית חצי-אוטומטית מתאימה לחניה מעל הקרקע ולקליטת רכבים מקומת הקרקע. מתקני חניה אלו מתאימים בעיקר לתנאי שטח בהם ניתן לנצל באופן מקסימלי הן את הציר האנכי הן את הציר האופקי. בשנת 2021 אנו באוטופארק תכננו את מתקן החניה החצי אוטומטי הגדול בישראל, המכיל 73 מקומות חניה וממוקם באזור התעשיה בירושלים.

המערכת מורכבת מתאי חניה שאינם בהכרח זהים זה לזה בגודלם ובשל כך פתרונות חניה מסוג זה מכונים לעתים "פאזל חניה". אחד מיתרונותיה המרכזיים של שיטה זו היא ביכולת להתאים את נתוני החניה השונים, בהם מספר מקומות החניה, צרותם ומשקלם של הרכבים השונים המשתמשים בה וכן התאמה של המתקן עצמו אל סביבתו בעקבות היכולת לשלוט ביחס משתנה שבין מספר הטורים לרוחב ומספר הקומות לגובה, וכן לערוך בה שינויים בעתיד על ידי התאמה מחדש של התאים.

פאזל חניה – מערכת "אורן" – מתקני חניה חכמים
  • ניצול אופטימלי של השטח הקיים: ציר אופקי ואנכי המניידים את הרכבים מן הקרקע אל תא החניה המיועד.

  • המערכת ניתנת לשילוב עם בור חנייה כאשר מתקן החניה נמצא מעל הבור וקליטת הרכבים ממפלס הקרקע. 
  • מערכת מודולרית – ניתנת להתאמה מקסימלית. 
  • קונסטרוקציית ברזל מגוולנת.