פלטות נעות

משטחים במפלס הקרקע הנעים לצדדים על מסילות.

מערכת זו מאפשרת להפוך חניות חסומות לחניות בלתי תלויות.

התקנת מערכת פלטות נעות מאפשרת להחנות/ להוציא כל רכב בחניון, גם בשורת חניות חסומה.